Reglement : editie 12 van dezotte50vangheel 2023

Dit reglement is enkel van toepassing voor de zomereditie van dezotte50vangheel.  Niet voor de wintereditie van Walk for Life in het jaar dat deze wandeling doorgaat.

Alle wandelingen hebben hun vertrek en aankomst in het Zwaarvoederspoort 3 in Geel aan de voetbalterreinen van KFC Punt Larum.

 • Parking :
  Parkeerplaatsen zijn voorzien op de parkings in de omgeving van de startplaats en zullen duidelijk aangegeven zijn door wegwijzers.
 • De vertrektijden zijn bepaald per afstand :  WandelingVertrektafels opentoegankelijk voortoegankelijk voortoegelaten/niet toegelaten
   6 km 08:00 u.-15:00 u.    kinderwagen HONDENTOEGELATEN 
  12 km  08:00 u.-15:00 u.      HONDENTOEGELATEN 
  19 km  08:00 u.-15:00 u.       HONDENTOEGELATEN
  21km  08:00 u.-14:00 u.      HONDENNIET

  50,4 km

  wave1

  06:00 u.- 07:00 u.     HONDENTOEGELATEN

  50,4 km

  wave 2

  06:40 u.- 08:00u.     HONDENTOEGELATEN


 • Wandelaars die hun hond meenemen op de 50 km houden best rekening met de weersomstandigheden (te warm, te nat).  Ook dieren zijn hiervoor gevoelig.

 • Voorinschrijven 50 km:
  Vanaf 7 januari om 09:00 u. kan je via deze website voorinschrijven voor de 50 km van de zotte50vangheel.  Er is een beperking van 1700 wandelaars voor deze afstand. De inschrijvingsprijs zal dit jaar 23 euro bedragen. De inschrijving zal via een ticketsysteem gebeuren die door de organisatie is voorzien.    Via het ticketsysteem zal je gevraagd worden om onmiddellijk de betaling van 23 euro uit te voeren.  Er zijn geen bijkomende kosten.
  Je inschrijving is definitief op het ogenblik je de betaling hebt uitgevoerd. Na je inschrijving krijg je van het ticketsysteem van eventbrite een ticket met daarop een QR code die je nodig hebt bij vertrek? Je kan dit ticket ook digitaal opslaan op je smartphone.

 • Er zal bij het inschrijven gevraagd worden om te kiezen tussen 2 vertrektijden (wave1 en wave2)
  • op wave 1 (= vanaf 06:00 u) zal je enkel kunnen vertrekken tussen 06:00 u. en 07:00 u.
  • op wave 2 (= vanaf 06:40 u) zal je enkel kunnen vertrekken tussen 06:40 u. en 08:00 u. 
  • De tickets voor wave 1 kunnen enkel gescand worden vanaf 06:00 u., de tickets voor wave 2 kunnen enkel gescand worden vanaf 06:40 u.  Wandelaars die voor wave 2 hebben ingeschreven kunnen dus niet terecht voor 06:40 u. aan de check in,  onze scanners herkennen deze tickets pas vanaf 06:40 u.  Wandelaars van wave 1 kunnen vertrekken tot 08:00 u u.
 • Het inschrijvingsgeld blijft onder alle omstandigheden in volle bezit van de organisatie KWB - Larum.  Enkel als de activiteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet doorgaat (pandemie, organisatorische problemen....) zal de organisatie mogelijk beslissen om het inschrijvingsgeld terug te storten of de activiteit te verplaatsen naar een andere datum   

  Eénmaal ingeschreven is dit definitief.  De organisatie heeft niet de mogelijkheid om tickets terug te betalen in een normale periode. (uitzonderliijk wel zoals hierboven beschreven). 
  Als de tickets uit verkocht zijn voorzien we een wachtljst, als wandelaars met een ticket aangeven dat ze toch niet kunnen deelnemen betalen we dat ticket niet terug maar kan via die wachtlijst wel een andere deelnemer dit ticket overnemen.  We werken deze wachtlijst af van boven naar onder.  Dit wil zeggen dat kandidaten die eerst op de wachtlijst zijn gekomen eerst de kans krijgen om het ticket over te nemen.
 • Voorinschrijven voor de korte afstanden:
  Voorinschrijven voor de korte afstanden zijn niet nodig en niet mogelijk. Voor deze wandelingen kan je enkel ter plaatse inschrijven.  

 • Daginschrijvingen 50 km:
  Daginschrijvingen voor de 50 km zijn niet meer mogelijk.  Je kan enkel deelnemen aan de 50 km als je vooraf bent ingeschreven.  Waarom?  Om 2 redenen: We willen perfect weten voor hoeveel wandelaars we bevoorrading moeten aankopen.  De tweede reden is dat de bevoorradingsposten maximum 1700 wandemaars aankunnen.  Enkel op deze manier kunnen we dit onder controle houden en kunnen we deze wandeling organiseren zonder aan kwaliteit te verliezen.


 • Daginschrijvingen korte afstanden :
  De wandelaars die willen deelnemen aan de korte afstanden (=minder dan 50 km) kunnen enkel inschrijven aan de inschrijvingstafel op de dag zelf.  De opening van de inschrijvingstafels kan je iets hoger in de reglement terug vinden.

 • Het inschrijvingsgeld voor de verschillende wandelingen is als volgt :


  WandelingVoorinschrijvingInschrijvingsgeldInschrijvingsgeld KWB Leden
  Kinderen -12 jaar
  6 km nvt 2 euro 1,5 euro gratis
  12,km nvt 2 euro 1,5 euro  gratis
  19km  nvt 2 euro 1,5 euro  gratis
  21km nvt   2 euro 1,5 euro  gratis
  50,4km 23 euro
   nvt nvt  nvt

 

 • Bevoorradingsposten 50 km wandeling (wijzigingen zijn nog mogelijk)

  • de organisatie behoudt zich het recht voor de afstanden te wijzigen in functie van veranderde omstandigheden zoals bijvoorbeeld : wateroverlast, werken, omgewaaide bomen, ....
 
post afgelegde afstand aantal Km tot volgende post Openingsuren
Vertrplaats Punt Larum 0 km 7,6 km  06u00 
PC Larum 7,6 km 5,5 km  07u00
College Geel 13,1 km  6,1 km 08u00
Winkelomheide Alberta  19,2 km 8,1 km 09u00
School Bel  27,3 km  8,6 km 10u00
Sas 7
 35,9 km 8,4 km  11u00
Wijnants Ten Aard  44,3 km 6,1 km 12u00
Aankomstplaats Punt Larum  50,4 km  aangekomen 06u00

 

Bij warm weer zal er een extra waterpost voorzien worden tussen post school Bel en Sas 7

 

 • De bevoorradingsposten voor de 50 km hebben een openingsuur en blijven open tot de laatste wandelaar aangekomen is op de post.  De bevoorrading op deze posten is gratis en inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  Mogelijk zijn er korte wachttijden. De organisatie doet er alles aan om die te vermijden.  Op de bevoorradingsposten zijn ook afvalzakken voorzien. Gebruik deze! Er zal ook gevraagd worden  om bepaald afval te sorteren. Dit zal duidelijk aangegeven staan.
  Bij elke bevoorradingspost zal je deelnamebadge, die je bij het vertrek krijgt, geprikt worden voor je de post binnengaat.
  Elke wandelaar zal bij vertrek ook een armbandje krijgen. Dit armbandje moet aan je pols zitten. Op vertoon van dit armbandje krijg je de bevoorrading.

 • Bevoorrading korte wandelingen:
  Er is geen bevoorrading voorzien voor de afstanden korter dan 50 km.  Er zijn wel stopposten waar je een hapje en/of een drankje kan kopen.  Mogelijk krijg je toch een kleine versnapering aangeboden op deze rustposten maar dit is afhankelijk van mogelijke sponsors.  In ieder geval krijgen ook alle wandelaars van de korte afstanden bij vertoon van hun inschrijvingstrookte (FALOS) een gratis ijsje zolang de voorraad strekt.

 • Deelname :
  De organisatie van dezotte50vangheel valt onder het criterium van de Falos wandelingen van KWB.  In de geest van dit criterium doet de organisatie er alles aan om voor iedereen (of je nu de kortere afstanden doet of de 50 km wandeling) deze wandeling aan te bieden aan een eerlijke deelnameprijs.
  Er is een verzekering afgesloten voor ongevallen en schade aan derden.

 • Bagage 
  Je kan bij vertrek indien je wenst je bagage inleveren als je die graag onderweg ter beschikking hebt.  Deze bagage zal naar Post Bel worden gebracht.  Nadat je de bagage gebruikt hebt deponeer je die terug op de plaats die de organisatie daarvoor voorzien heeft.  KWB Larum is niet verantwoordelijk voor deze bagage en zal bij verlies of diefstal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden
 • Onderweg :
  De wandeling zal voldoende afgepijld zijn;  De pijlen zullen, indien mogelijk, altijd aan de linkerkant van de wandelroute aangebracht zijn.  In enkele gevallen is dit niet mogelijk.  Elke wandelaar dient zich in ieder geval aan de wegcode te houden.
  Bij problemen onderweg (ook mocht je denken aan opgeven) kan je altijd via het noodnummer op je inschrijvingsbadge bij ons terecht. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk wordt opgehaald.

 • Lopers op het parcour van de 50 km :
  De organisatie heet lopers van harte welkom.  Let wel op! De openingsuren van de posten zijn berekend op wandelaars. Indien je te vroeg vertrekt zijn de posten mogelijk nog niet klaar of open.

 • Meewandelen op het parcour van de 50 km en kleinere afstanden zonder dat je bent ingschreven :
  We kunnen niemand verbieden om te wandelen op de openbare weg .  Maar hou er toch  rekening mee dat we je verzekeringstechnisch niet kunnen ondersteunen moest er onderweg iets gebeuren.
  Indien je op deze manier mee gaat wandelen kan je ook geen (bij de 50 km) bevoorrading krijgen.  De organisatie zal daar streng op controleren.  Blijf solidair met de wandelaars die wel hebben ingeschreven zij hebben recht op deze bevooorrading.  We kopen de bevoorrading aan ifv het aantal ingeschreven wandelaars.

 • Indien je onderweg om één of andere reden moet opgeven zijn er bezemwagens voorzien.  Deze bezemwagens komen je afhalen op het punt waar je op dat ogenblik bent.  Via het noodnummer op de prikkaart kan je de organisatie bereiken en om een bezemwagen vragen.
 • Aankomst :
  Bij de aankomst ontvang je van dezotte50vangheel een aandenken met onze felicitaties.  Dit aandenken kunnen we je enkel maar overhandigen als alle stopposten op je wandelbadge geprikt zijn.

Wandelen moet vooral plezierig en sportief blijven.  Laten we er allemaal het beste van maken.  Luister steeds naar uw lichaam en rust op tijd en voldoende.  Voor diegene die de 50 km niet uitwandelen... er komt wellicht een volgende editie zodat je kan herkansen.

  Veel succes!!!