Reglement : editie 11 van dezotte50vangheel 2020

Dit reglement is enkel van toepassing voor de zomereditie van dezotte50vangheel.  Niet voor de wintereditie van Walk for Life in het jaar dat deze wandeling doorgaat.

Alle wandelingen hebben hun vertrek en aankomst in Rauwelkoven 43B 2440 Geel in de lokalen van ASV Geel op het Leunen Stadion

 • Parking :
  Parkeerplaatsen zijn voorzien op de parkings aan het Geels volkstoneel en op de parkings rond de voetbalterreinen van ASV Geel.
 • De vertrektijden zijn bepaald per afstand :



  WandelingVertrektafels opentoegankelijk voortoegankelijk voortoegelaten/niet toegelaten
   5 km 08:00 u.-15:00 u. rolstoel   kinderwagen HONDENTOEGELATEN 
  10 km  08:00 u.-15:00 u.      HONDENTOEGELATEN 
  17 km  08:00 u.-15:00 u.       HONDENTOEGELATEN
  20 km  08:00 u.-14:00 u.      HONDENNIET

  50 km

  wave1

  06:00 u.-06:50 u.     HONDENTOEGELATEN

  50 km

  wave 2

  07:00 u.-07:50u.     HONDENTOEGELATEN


 • Wandelaars die hun hond meenemen op de 50 km houden best rekening met de weersomstandigheden (te warm, te nat).  Ook dieren zijn hiervoor gevoelig.

 • Voorinschrijven 50 km:
  Vanaf 11 januari kan je via deze website voorinschrijven voor de 50 km van de zotte50vangheel.  Er is een beperking van 1600 wandelaars voor deze afstand. De inschrijvingsprijs zal dit jaar 18 euro bedragen. De inschrijving zal via een ticketsysteem gebeuren die door de organisatie is voorzien.  Na je inschrijving krijg je van ons een bevestiging met een deelnamenummer via mail.  Via het ticketsysteem zal je gevraagd worden om onmiddellijk de betaling van 18 euro uit te voeren.  Er zijn geen bijkomende kosten.
  Je inschrijving is definitief op het ogenblik je de betaling hebt uitgevoerd.

 • Er zal bij het inschrijven gevraagd worden om te kiezen tussen 2 vertrektijden (wave1 en wave2)
  • op wave 1 (= vanaf 06:00 u) zal je enkel kunnen vertrekken tussen 06:00 u. en 06:50 u.
  • op wave 2 (= vanaf 07:00 u) zal je enkel kunnen vertrekken tussen 07:00 u. en 07:50 u. 
  • De tickets voor wave 1 kunnen enkel gescand worden vanaf 06:00 u., de tickets voor wave 2 kunnen enkel gescand worden vanaf 07:00 u.  Wandelaars die voor wave2 hebben ingeschreven kunnen dus niet terecht voor 07:00 u. aan de inschrijftafels onze scanners herkennen deze tickets pas vanaf 07:00 u.
 • Het inschrijvingsgeld blijft onder alle omstandigheden in volle bezit van de organisatie KWB - Larum.  Enkel als de activiteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet doorgaat zal de organisatie mogelijk beslissen om het inschrijvingsgeld terug te storten.  

  Eénmaal ingeschreven is dit definitief.  De organisatie heeft niet de mogelijkheid om tickets terug te betalen.  Wandelaars die uiteindelijk niet kunnen deelnemen kunnen hun tickets eventueel doorverkopen aan andere wandelaars.
 • Voorinschrijven voor de korte afstanden:
  Voorinschrijven voor de korte afstanden zijn niet nodig en niet mogelijk.

 • Daginschrijvingen 50 km:
  Daginschrijvingen voor de 50 km zijn niet meer mogelijk.  Je kan enkel deelnemen aan de 50 km als je vooraf bent ingeschreven.  Waarom?  Om 2 redenen: We willen perfect weten voor hoeveel wandelaars we bevoorrading moeten aankopen.  De tweede reden is dat de bevoorradingsposten maximum 1500 wandemaars aankunnen.  Enkel op deze manier kunnen we dit onder controle houden en kunnen we deze wandeling organiseren zonder aan kwaliteit te verliezen.


  Ben je niet vooringeschreven voor de 50 km? Jammer maar dan kan je dus niet deelnemen.  Ook als de kaap van 1500 wandelaars niet gehaald wordt zullen er geen daginschrijvingen worden georganiseerd.

 • Daginschrijvingen korte afstanden :
  De wandelaars die willen deelnemen aan de korte afstanden (=minder dan 50 km) kunnen enkel inschrijven aan de inschrijvingstafel op de dag zelf.  De opening van de inschrijvingstafels kan je iets hoger in de reglement terug vinden.

 • Het inschrijvingsgeld voor de verschillende wandelingen is als volgt :


  WandelingVoorinschrijvingInschrijvingsgeldInschrijvingsgeld KWB Leden
  Kinderen -12 jaar
  5 km nvt 1,5 euro 1,2 euro gratis
  10 km nvt  1,5 euro   1,2 euro  gratis
  17 km  nvt   1,5 euro  1,2 euro  gratis
  20 km nvt   1,5 euro  1,2 euro  gratis
  50 km 18 euro
   nvt nvt  nvt

 

 • Bevoorradingsposten 50 km wandeling (wijzigingen zijn nog mogelijk)

 
post afgelegde afstand aantal Km tot volgende post Openingsuren
Vertrekplaats ASV Geel 0 km 7,7 km 05:30 u. tot 20:00 u.
PC Larum 7,7km 9,1 km 07:00 u. tot 09:30 u.
PC Stelen 16.8km 7,4 km 08:45 u. tot 12:30 u.
De Netevallei Oosterlo 24,2 km 5,8 km 09:00 u. tot 13:30 u.
Alberta Winkelomheide 30 km 8,7 km 09:45 u. tot 15:00 u.
De Kievit in Bel
38,7 km 5,9 km 11:00 u. tot 17:00 u.
Tent in wiede nabij Café De Bliek 44,6 km 5,6km 11:30 u. tot 18:00 u.
Aankomstplaats ASV Geel 50,2 km uitreiking medaille 05:30 u. tot 20:00 u.

 

 • De bevoorradingsposten voor de 50 km hebben een openings- en sluitingsuur.  De bevoorrading op deze posten is gratis en inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  Mogelijk zijn er korte wachttijden. De organisatie doet er alles aan om die te vermijden.  Op de bevoorradingsposten zijn ook afvalzakken voorzien. Gebruik deze! Er zal ook gevraagd worden  om bepaald afval te sorteren. Dit zal duidelijk aangegeven staan.
  Bij elke bevoorradingspost zal je deelnamebadge, die je bij het vertrek krijgt, geprikt worden voor je de post binnengaat.
  Elke wandelaar zal bij vertrek ook een armbandje krijgen. Dit armbandje moet aan je pols zitten. Op vertoon van dit armbandje krijg je de bevoorrading.

 • Bevoorrading korte wandelingen:
  Er is geen bevoorrading voorzien voor de afstanden korter dan 50 km.  Er zijn wel stopposten waar je een hapje en/of een drankje kan kopen.  Mogelijk krijg je toch een kleine versnapering aangeboden op deze rustposten maar dit is afhankelijk van mogelijke sponsors.  In ieder geval krijgen ook alle wandelaars van de korte afstanden bij vertoon van hun inschrijvingstrookte (FALOS) een gratis ijsje zolang de voorraad strekt.

 • Deelname :
  De organisatie van dezotte50vangheel valt onder het criterium van de Falos wandelingen van KWB.  In de geest van dit criterium doet de organisatie er alles aan om voor iedereen (of je nu de kortere afstanden doet of de 50 km wandeling) deze wandeling aan te bieden aan een eerlijke deelnameprijs.
  Er is een verzekering afgesloten voor ongevallen en schade aan derden.

 • Onderweg :
  De wandeling zal voldoende afgepijld zijn;  De pijlen zullen, indien mogelijk, altijd aan de linkerkant van de wandelroute aangebracht zijn.  In enkele gevallen is dit niet mogelijk.  Elke wandelaar dient zich in ieder geval aan de wegcode te houden.
  Bij problemen onderweg (ook mocht je denken aan opgeven) kan je altijd via het noodnummer op je inschrijvingsbadge bij ons terecht. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk wordt opgehaald.

 • Lopers op het parcour van de 50 km :
  De organisatie heet lopers van harte welkom.  Let wel op! De openingsuren van de posten zijn berekend op wandelaars. Indien je te vroeg vertrekt zijn de posten mogelijk nog niet klaar of open.

 • Meewandelen op het parcour van de 50 km en kleinere afstanden zonder dat je bent ingschreven :
  We kunnen niemand verbieden om te wandelen op de openbare weg .  Maar hou er toch maar rekening mee dat we je verzekeringstechnisch niet kunnen ondersteunen moest er onderweg iets gebeuren.
  Indien je op deze manier mee gaat wandelen kan je ook geen (bij de 50 km) bevoorrading krijgen.  De organisatie zal daar streng op controleren.  Blijf solidair met de wandelaars die wel hebben ingeschreven zij hebben recht op deze bevooorrading.  We kopen de bevoorrading aan ifv het aantal ingeschreven wandelaars.
 • Aankomst :
  Bij de aankomst ontvang je van dezotte50vangheel een aandenken met onze felicitaties.  Dit aandenken kunnen we je enkel maar overhandigen als alle stopposten op je wandelbadge geprikt zijn.

Wandelen moet vooral plezierig en sportief blijven.  Laten we er allemaal het beste van maken.  Luister steeds naar uw lichaam en rust op tijd en voldoende.  Voor diegene die de 50 km niet uitwandelen... er komt wellicht een volgende editie zodat je kan herkansen.

  Veel succes!!!