Volgende editie van dezotte50vangheel zaterdag 26 mei 2018****Er zullen enkel nog voorinschrijvingen zijn die zullen openen op 1 januari 2018 om 00:00 u.

facebook
 

 


Reglement : dezotte50vangheel 2017

Dit reglement is enkel van toepassing voor de zomereditie van dezotte50vangheel. Niet voor walk for life

Alle wandelingen hebben hun vertrek en aankomst in Rauwelkoven 43BA 2440 Geel in de lokalen van ASV Geel

Parking :
Parkeerplaatsen zijn voorzien op de parkings aan het Geels volkstoneel en op de parkings rond de voetbalterreinen van ASV Geel

De inschrijvingstijden zijn bepaald per afstand :(wijzigingen zijn nog mogelijk)

Voorinschrijven is na 1 mei niet meer mogelijk voor de 50 km.. Voorinschrijven kan via de link "inschrijven" op deze website.
Na je inschriijving krijg je van ons een bevestiging met een deelnamenummer.
We vragen je na binnenkomst van deze bevestiging in je mailbox om het bedrag van de inschrijving binnen de 3 weken te voldoen. Het rekeingingnummer van KWB - Larum zal vermeld zijn op de bevestigingsmail.
Bij niet betaling kan dezotte50vangheel de inschrijving verwijderen en het deelnamenummer vrijmaken voor een andere wandelaar.
Betalen van de voorinschrijving kan enkel via dit rekeningnummer andere betalingsvormen worden niet aanvaard

De organisatie : KWB - Larum zal voor deze voorinschrijvingen, datum en uur van binnenkomst van de mail gebruiken om de nrs. toe te kennen.

Daginschrijvingen :

Die zijn er niet meer. Waarom? Om 2 redenen : reden 1 is dat we perfect willen weten voor hoeveel wandelaars we bevoorrading moeten aankopen . Reden 2 is dat onze posten niet meer dan 1500 wandelaars aankunnen zonder aan kwaliteit te verliezen. Daarom zullen er enkel voorinschrijvingen zijn aan 10 euro.

Als je in 2017 niet bent ingeschreven via de webiste kan je dus niet deelnemen. Ook de geplande inschrijvingen die we zouden organiseren moesten we tijdens de voorinschrijvingen niet aan 1500 wandelaars zouden geraken gaan dus niet door !!!!!


Het inschrijvingsgeld blijft onder alle omstandigheden in volle bezit van de organisatie : KWB Geel - Larum.
Enkel als de activiteit om een uitzonderlijke reden niet doorgaat wordt het geld teruggestort aan de deelnemers.

Inschrijven kan tot en met zondag zondag 30 juni om 23 u.

Het inschrijvingsgeld voor de verschillende wandeling is als volgt :

Bevoorradingsposten : 50 km wandeling (wijzigingen zijn nog mogelijk)

De bevoorradingsposten voor de 50 km hebben een openings- en sluitingsuur. De bevoorrading op deze posten is
gratis en is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Bevoorradingsposten :De bevoorrading op de posten is gratis zoals voorzien door de organisatoren.
Elke wandelaar is vrij om indien hij daar behoefte aan heeft om tegen betaling een consumptie te nemen.
Maar ook op deze posten voorziet de organisatie een gratis bevoorrading.

Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico.
Er is een verzekering afgesloten "ongevallen" en "schade aan derden"
- ziekteverschijnselen zals : hartklachten, zonnesteek, syncope enz... vallen hier niet onder.
- transport per ziekenwagen valt altijd ten laste van de deelnemer
- kwetsuren veroorzaakt door het wandelen vallen ook niet onder deze verzekering

Onderweg :

Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren, vraag om een ongevalaangifte in te vullen en zorg dat uw naam, volledig adres en een omschrijving van het ongeval op de formulieren zijn ingevuld.

Iedere wandelaar krijgt bij vertrek een deelnemingsfolder mee waar alle info over de wandeling in te vinden zal zijn.

Elke wandelaar van de 50 km zal bij aankomst een uniek medaille van "dezotte50vangheel" ontvangen.

De wandeling zullen voldoende afgepijlt zijn. De pijlen zullen indien mogelijk altijd aan de linkerkant van de wandelroute aangebracht zijn. In enkele gevallen is dit niet mogelijk. Elke wandelaar dient in ieder geval de wegcode tijdens de wandeling respecteren.

Wandelen moet vooral plezierig en sportief blijven. Laten we er allemaal het beste van maken. Luister steeds naar uw lichaam en rust op tijd en voldoende. Misschien komt er wel weer een zevende editie van "dezotte50vangheel". We zullen blij zijn u te mogen verwelkomen op zaterdag 28 mei 2016. Veel succesTOP

 

sponsors
sponsors